rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language
rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language

Links

Centre for Economic Development, Transport and the Environment: https://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/

Finnish Transport Infrastructure Agency: http://vayla.fi/web/en/

Fintraffic traffic situation page: https://liikennetilanne.fintraffic.fi/?lang=eng

The Finnish Border Guard: http://www.raja.fi/

The Finnish Customs: http://tulli.fi/en/frontpage

Granitsa Online: http://granitsa-online.com/Pages/Data/AllPostsData.aspx?p=1