rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language
rajaliikenne.fi
Kaikki kaakkoisrajan liikenteestä
Finnish language

VIS-tarkastukset

Kaikilla Schengenin ulkorajojen rajanylityspaikoilla (maa, meri- ja ilmarajoilla) otettiin käyttöön VIS -asetuksen mukaiset sormenjälkitarkastukset 1.11.2014. VIS -järjestelmän käyttöönotto, sormenjälkien ja viisumitietojen tallentaminen VIS -tietokantaan perustuvat EU-asetuksiin.

Suomessa viisumien myöntämisestä ja VIS -järjestelmästä vastaa Ulkoasiainministeriö.
Lisätietoa EU:n komission sivuilta: http://ec.europe.eu

Suomen Rajavartiolaitos vastaa kansainvälisillä rajanylityspaikoilla tapahtuvasta rajatarkastustoiminnasta.

VIS -asetuksen mukaisilla sormenjälkitarkastuksilla on tarkoitus:
- Suojataan mm. viisumiasiakkaita identiteettivarkauksilta,
- parannetaan EU:n sisäistä turvallisuutta
- helpotetaan rajanylityksiä
- tuetaan yhteisen Schengen-politiikan kehittämistä.

VIS -asetuksen mukaiset sormenjälkitarkastukset suoritetaan kaikista VIS -viisumeista maahantulotarkastusten ja harkinnan mukaan maastalähtötarkastuksen yhteydessä.

Poikkeuksia ovat alle 12-vuotiaat lapset, virallisten valtuuskuntien jäsenet sekä henkilöt, joilta sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta.

Henkilöautolla matkustavien rajatarkastaminen (mm. maahantulopuhuttelu) suoritetaan kaistatarkastuskentillä siten, että rajanylittäjät ovat sisällä ajoneuvoissa. Rajatarkastaja ojentaa rajanylittäjän ajoneuvoon langattoman sormenjälkilukulaitteen ja kukin matkustajan rajatarkastajan ohjeiden mukaisesti lukee sormenjälkensä laitteella. Luettava sormi oikean käden etusormi tai jos se ei ole mahdollista niin toimitaan rajatarkastajan ohjeiden mukaisesti. Kun jokaisen VIS -viisumilla matkustavan henkilön sormenjäljet on tarkastettu, ojennetaan laite takaisin rajatarkastajalle ja matka jatkuu.

Sormenjälkien lukuohje Cogent-laitteella

Sormenjälkien lukuohje MSO-300-laitteella